زن بودن: به زنانگی خود تحقق ببخشید و عشق را بیابید-Being a Woman: Fulfilling Your Femininity and Finding Love

زن بودن: به زنانگی خود تحقق ببخشید و عشق را بیابید

زن بودن چیزی به مراتب بیش از مؤنث بودن است. زنانگی در طول اعصار، همواره پیچیده در رمز و راز بوده است. چنانکه این رازآلودگی حتی در میان عالمان و دانشمندان نیز مسحور و متحیرکننده بوده است. می‌گویند زیگموند فروید در اواخر زندگیش از پاسخ به این پرسش که «زنان چه می‌خواهند؟» مأیوس شد. این کتاب به مبحث عشق می‌پردازد، از این‌رو به بسیاری از زنان تعلق دارد. آنان با شور و حرارت به موضوع عشق می‌پردازند، خود را درگیر آن می‌کنند و در جستجوی آن هستند. «زن بودن» ضمن آنکه بیانیه‌ای تکان دهنده علیه جنبه‌های منفی فمینیسم و شعارهای افراطی آن است، حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیست. آگاهی تمام زنان و مردان از مباحث این کتاب، ضرورت امروز زیستن در جوامع شهری و صنعتی و حتی نیمه صنعتی، مثل جامعه ما است تا همه دریابند که زنان چگونه می‌توانند ضمن حضور فعالانه در عرصه تولید و اجتماع، خویشتن «زنانه» خود را که حافظ شالوده و بنیان خانواده است، بازیابند و آن را حفظ کنند.

آیکون موضوعات موضوعات

روانشناسی