برتری-Mastery

برتری

کتاب «برتری» حاصل سال ها تحقیقات نویسنده سرشناس رابرت گرین است که چندین بار آثار وی به عنوان پرفروش ترین های سال معرفی شده است. کتاب برتری با بررسی زندگی بعضی از موفق ترین شخصیت های طول تاریخ راز مهمی از نبوغ و استعداد این افراد برای ما آشکار می کند. برتری قدرتی است که نه فقط در انسان های موفق بلکه در همه ما به ودیعه گذاشته شده و برای دستیابی به آن فقط باید با قدرت هر چه تمام تر در مسیر و هدف زندگی حرکت و از هر چیزی که در این راه به ما کمک می کند استفاده کرد. نویسنده همچنین با شرحی از مصاحبه هایی که با افراد موفق در این کتاب انجام داده مطالب مفید و جالبی در مورد برتری با ما در میان می گذارد.

آیکون موضوعات موضوعات

موفقیت