آزادراه ثروت-The Millionaire Fastlane

آزادراه ثروت

آیا شما هم مثل بسیاری افراد دیگر، برنامه‌های طولانی مدت برای موفقیت اقتصادی دارید؟ این کتاب پیشنهادی کاملا متفاوت برای شما دارد! یک فرد عادی بدون افق فکری بلند احتمالا تصور می‌کند که باید به دانشگاه رفته و بعد از سال‌ها تحصیل، فارغ‌التحصیل شود. بعد از آن باید یک شغل با درآمد مناسب پیدا کرده و شروع به پس‌انداز کند، او باید مدت حدود 50 سال به این کار ادامه دهد با ماهیانه حق بیمه برای زمان بازنشستگی بپردازد.


نویسنده این راه را «مسیر آهسته» می‌نامد که رؤیاهای شما هیچ‌وقت در آن به واقعیت نمی‌پیوندد چونکه بهترین زمان برای لذت از زیبایی‌های زندگی و نعمت‌های خدا دوره جوانی است. مسیر آهسته زندگی شما را تبدیل به حسرت تمام کارهایی می‌کند که می‌توانستید انجام بدهید و انجام ندادید. کتاب آزادراه ثروت راه حلی 10 برابر سریع‌تر از مسیر آهسته پیش روی شما قرار می‌دهد، وقتی موفق به رهاسازی انرژی درونی خود شدید، تلاش و انگیزۀ شما برای دستیابی به هدفتان 10 برابر بیشتر می‌شود و این دقیقا نکته کلیدی برای حرکت در مسیر پرسرعت است.

آیکون موضوعات موضوعات

کارآفرینی