ثروتمندترین مرد بابل-The Richest Man in Babylon

ثروتمندترین مرد بابل

مردمان شهر باستانی بابل، اولین تمدنی بودند که قانون جهانی خوشبختی و سعاتمندی را کشف کردند. در این کتاب قدیمی و محبوب، نویسنده از راز کسب، نگهداری و رشد ثروت آنان پرده برمی‌دارد. درلابلای سرگذشت تاجران و بازرگانان شهر بابل، نویسنده شیوه‌های صحیح سرمایه‌گذاری، استفاده از دارایی‌ها برای کسب ثروت بیشتر و نگهداری از آن، رهایی از بدهی و حتی ایجاد خوش شانسی را به مخاطب یاد می‌دهد.
دو پند مهمی که این کتاب به ما می‌دهد این است که پس انداز هر مقدار پول هرچند کم مثلا یک دهم از دارایی و سپس سرمایه گذاری آن در کاری که اطمینان به نتیجه بخش بودنش داریم کلید فتح ثروت است‌.