محمد ری‌شهری

محمد ری‌شهری

Muhammad Rayshahri

آیت‌الله محمدی ری‌شهری از روحانیون و سیاستمداران جمهوری اسلامی و بنیانگذار دانشگاه قرآن و حدیث است. تاکنون بیش از 30 عنوان کتاب از ایشان منتشر شده است که از جمله آن می‌توان به دانشنامه‌های اهل‌بیت اشاره کرد. وی همچنین مؤلف کتاب «کیمیای محبت» است. این کتاب زندگی‌نامه شیخ رجبعلی خیاط و خاطرات شاگردان ایشان است که درس‌های بسیاری در زمینه خودسازی و معرفت‌شناسی دربر دارد.

آثار این نویسنده