نتانیل برندن

نتانیل برندن

Nathaniel Branden

نتانیل برندن متولد 1930 روان‌پزشک کانادایی امریکایی است که بخاطر کتاب معروفش به نام «شش اصل عزت نفس» شناخته می‌شود. وی همچنین یکی از سخنرانان معروف و نویسندگان فعال حوزه روانشناسی و خودیاری است که تا سال 2014 بیش از 18 اثر شامل کتاب و مقاله در رابطه با عزت نفس، افکار و سبک زندگی و عشق از اون به جای مانده است. آثار وی به بیش از 18 زبان ترجمه و بیش از 4 میلیون نسخه به فروش رفته است. از دیگر کتاب‌های معروف وی می‌توان به «مسئولیت پذیری» و «فلسفه عشق رمانتیک» اشاره کرد.

آثار این نویسنده