ناپلئون هیل

ناپلئون هیل

Napoleon Hill

اولیور ناپلئون هیل، متولد 1883 میلادی نویسنده آمریکایی، یکی از نویسندگان پیشگام کتاب‌های خود یاری بود. معروف‌ترین اثر او «بیندیشید و ثروتمند شوید» است یکی از 10 کتاب پر فروش خودیاری در جهان است. هیل در تمام آثارش بر اهمیت قدرت انتظارات بر زندگی تأکید دارد. او در سال 1960 کتاب «علوم موفقیت» را نوشت که بیش از 30 میلیون نسخه از آن فروخته شد. اکثر آثار او با عنوان اصول دستیابی به موفقیت معرفی می‌شوند.